แบบสำรวจความต้องการวัคซีนสำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านภูเก็ตอายุ 12-18 ปี

และไม่ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาในภูเก็ต
บัตรประชาชนของท่านถูกต้อง กดถัดไป >> เพื่อกรอกข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน