ลงทะเบียนรับวัคซีน Pfizer สำหรับผู้ที่จะไปเรียนต่างประเทศเท่านั้น

โดยต้องแสดงหลักฐานตั๋วเครื่องบินและเอกสารจากสถานศึกษาต่างประเทศในวันรับวัคซีน
บัตรประชาชนของท่านถูกต้อง กดถัดไป >> เพื่อกรอกข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน